Sla navigatie over.

Messiah

Messiah Repetitie

Programma

Messiah Oratorium voor soli, koor en orkest van
Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Uitvoerders

Koren

voorbereid door Guido Beckers

Solisten

De vijf solisten werden door middel van een auditie geselecteerd. Zangers uit verschillende muziekhogescholen in België, Nederland en Duitsland konden voor deze auditie kandideren. Uiteindelijk zijn het geworden:

Ook deze nieuwe benadering voor wat betreft het aanwerven van solisten, past uitstekend in de doelstelling: "Met jonge mensen musiceren op hoog niveau onder de deskundige leiding van een gerenommeerd dirigent".

Orkest

Musica Eyckensis, Concertmeester Michel Awouters 20 Professionele instrumentisten

Dirigent

Dirk Snellings

Muzikaal Project

Dit project poogde jonge muzikanten een serieuze podiumkans te bieden, waarbij de medewerking van het professionele orkest en dirigent garant staan voor een degelijke kwaliteit. De deelnemende koren zijn allemaal lid van de Vlaamse Federatie voor Jonge Koren (VFJK). Vele van deze uiterst gemotiveerde koorzangers volgen diverse muzikale opleidingen, waaronder zangles. Ook bij de keuze van de solisten werd resoluut gekozen voor jonge, beloftevolle mensen, die hiermee de kans krijgen te schitteren voor een groot publiek.

Dit concert verliep in samenwerking met de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Organisatie:


 

© Koordinaat 1997 - 2019