Sla navigatie over.

Repertoire

Afwisseling is troef in het Koordinaat-repertoire. Zowel oude muziek, klassieke muziek als hedendaagse composities staan op ons programma. Bijzondere aandacht krijgt koormuziek van eigen Vlaamse bodem. Ook close-harmony en vlottere liederen dragen we een warm hart toe.

Sinds enkele jaren trachten we onze concerten telkens op te bouwen rond een welbepaald thema. Zo brachten we drinkliederen en liederen rond contrasterende gevoelens tijdens ons concert “Een Glas Contrast”. Originele en kwaliteitsvolle bewerkingen van gospels en spirituals weerklonken tijdens het concert “Gospel's in the Air”. Bij “Klinkende Medeklinkers” was poëzie van van Ostayen de leidraad. Met ons luistermoment “Rosarium in Saecula” brachten we onze toehoorders vijf eeuwen religieus-muzikale geschiedenis aan de hand van Pater Nosters en Ave Maria's. Bij “Richte mich, Gott” stond muziek uit de Duitse romantiek centraal, bij “Spiegels van Versailles” was het de beurt aan de componisten van de 17de- en 18de-eeuwse Franse barok. Met “Meester van Mysterie en Magie” werd het over een andere boeg gegooid, en stond alles in het teken van mysterie en magie.  In de context van Amateurama brachten we met “Trekvogels en reisklanken” een programma rond het thema reizen.  Met “Halloween” waren uiteraard de heksen, spoken en demonen aan de beurt beurt.  “Noorderlicht” was dan weer een erg toepasselijke titel voor een project rond Scandinavische koormuziek.

In de kerstperiode brengen we traditioneel wel ergens een selectie van ons uitgebreid kerstrepertoire, elk jaar aangevuld met enkele nieuwe kerstliedjes.

Koordinaat schuwt uitdagingen niet. We durven moeilijke koormuziek aanpakken, trachten vaak nieuwe paden te bewandelen, en programmeren soms zelfs experimentele muziek. Toch zingen we met evenveel plezier leuke tussendoortjes (bijvoorbeeld Afrikaanse deuntjes) of echte koorklassiekers (bijvoorbeeld Alta Trinita, The Rhythm of Life, Tourdion, ...).

Tot slot organiseren we om de zoveel jaar grootse concerten met orkest en solisten. Zo voerden we Messiah van Händel op in 2002 en 2017, brachten we de Requiems van Mozart en Salieri in november 2006, de Matthäus-Passion van J.S. Bach in 2012 en Dixit Dominus van Händel en de Paukenmesse van Haydn in 2014. 

© Koordinaat 1997 - 2021