Sla navigatie over.

Privacyverklaring

Koordinaat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met die gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Elke betrokkene kan zijn/haar recht laten gelden door een bericht te sturen aan secretaris@koordinaat.be.

© Koordinaat 1997 - 2023